Brukervilkår og salgsbetingelser

Senest oppdatert: 05.12.2022

1. Avtalen

1.1 Abonnementet gjelder fra og med angitt registreringsdato.

1.2 Abonnementet følger bilens registreringsnummer, og ved bytte av bil kan abonnementet videreføres til nytt registreringsnummer, opp til 4 ganger per år.

1.3 Omfanget av Selskapets ulike typer abonnement fremgår av Selskapets til enhver tid gjeldende beskrivelser og tilhørende prisliste på www.barevask.no.

1.4 Abonnenten kan opp- og nedgradere sitt abonnement i samsvar med Selskapets til enhver tid gjeldende tilbud for ulike abonnement.

1.5 Selskapet forbeholder seg retten til å fravike og spesialtilpasse abonnement ifm. firmaavtaler og lignende.

1.6 Vårt standardabonnement gjelder ikke for taxinæring.

1.7 Avtalen gjelder bilvask hos alle vaskeanlegg med automatisk bilvaskmaskin i Selskapets til enhver tid gjeldende vaskehalloversikt.

1.8 Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og vilkår. Ved endringer Selskapet antar vil være av stor betydning og ugunst for kunden, skal kunden varsles senest 14 dager før endringen trer i kraft.2. Partene

2.1 Selger av abonnementet er

Foretaksnavn: Glitra Drift AS (Selskapet)

Organisasjonsnummer: 923 269 517 MVA

Forretningsadresse: Halsetveien 39, 2323 Ingeberg

Postadresse: Rødmyrsvingen 117, 3740 Skien

Epost: post@alltidrenbil.no

Telefon: 9192 6000 / 3510 4310

Og betegnes i det følgende som Selskapet.

Oversikt over Selskapets vaskeanlegg med adresser, finnes til enhver tid i hovedmenyen under «Finn oss.»

2.2 Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøper/Kjøperen.3. Pris

3.1 Den oppgitte prisen for abonnementet, er den totale prisen Kjøper skal betale månedlig. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.4. Avtaleinngåelse

4.1 Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt sin bestilling, det vil si når Kjøper har trykket på knappen «Abonner»

4.2 Abonnementet kan når som helst avsluttes ved å logge inn på «Min side» og trykke «Avslutt abonnement.»5. Betaling

5.1 Kjøper betaler for abonnementet forskuddsvis.

5.2 Den månedlige betalingen blir automatisk trukket hver måned. Trekkdato avhenger av registreringsdato.

5.3 Dersom Kjøper ikke har dekning på konto og betaling ikke foretas, avsluttes abonnementet automatisk og Kjøper kan ikke lenger benytte seg av vaskeanleggene.

5.3 Kjøp av vaskeabonnement for privatpersoner forutsetter fast betaling via Vipps.

5.4 Kjøp av vaskeabonnement for firma faktureres forskuddsvis hver måned via epost eller EHF-faktura.6. Tjenesten

6.1 Kjøper kan benytte vaskeanleggene umiddelbart etter utført betaling.

6.2 Ved utført betaling kan Kjøper vaske så ofte Kjøper ønsker, på alle Selskapets automatiske bilvaskmaskiner.

6.3 Abonnementet løper frem til Kjøper avslutter abonnementet, og Kjøper kan da benytte seg av vaskeanleggene frem til 30 dager etter forrige betaling.

6.4 Abonnementet er personlig og gjelder én bil. Abonnement kan ikke overdras til andre.

6.5 Dersom Kjøper ønsker å vaske flere biler må det opprettes ett abonnement pr bil.

6.6 Misbruk eller overtredelse vil medføre et straffegebyr på kr 3 000,- samt umiddelbar utestengelse fra abonnement7. Angrerett

7.1 Kjøper har ikke angrerett på bilvaskabonnementet.

7.2 Abonnementet kan avsluttes ved å logge inn på «Min side» og trykke «Avslutt abonnement»

7.3 Dersom Kjøper bytter bil og ønsker å endre registreringsnummer på abonnementet, kan dette gjøres på «Min side» eller ved å ta kontakt med kundeservice pr telefon eller epost.8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

8.1 Dersom Kjøper ikke er fornøyd med en vask, kan Kjøper vaske på nytt kostnadsfritt, i og med at abonnementet gir fri tilgang på vask.

8.2 Selskapet er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av vaskemuligheter grunnet forhold utenfor Selskapets kontroll, og forhold Selskapet ikke kunne forutse eller overvinne følgene av.

8.3 Selskapet forbeholder seg retten til å tilpasse åpningstider i forbindelse med nødvendig reparasjon, oppgradering og vedlikehold. Slike tilpasninger gir ikke kunden rett til refusjon.

8.4 Dersom vaskeanlegget ikke fungerer som det skal og Kjøper ønsker å reklamere, må kunden ta kontakt med Selskapets kundeservice.

8.5 Telefonnummer til vakttelefon vil alltid være skiltet på aktuelt vaskeanlegg.9 Personopplysninger

9.1 Kjøper samtykker til at Selskapet registrerer, lagrer og bruker opplysninger om kunden for å administrere og ivareta abonnementet, herunder informere om tjenester og tilbud fra Selskapet. 9.2 Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Siv.Ing Håkon Wiig AS.

9.3 Kjøper samtykker til at Selskapet lagrer vaskehistorikk med det formål å kunne følge opp Kjøpers aktivitet. Kjøper har rett til innsyn i sin vaskehistorikk og kan kreve å få denne slettet.

9.4 Utlevering av opplysninger til utenforstående skal ikke skje uten Kjøpers skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.10. Konfliktløsning

10.1 Klager rettes til Selskapet innen rimelig tid jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

10.2 Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.11. Skader

11.1 All bruk av Selskapets tjenester skjer på eget ansvar.

11.2 Dersom det oppstår skade som skyldes Selskapets tjenester, må Kjøper sende skriftlig dokumentasjon inkludert bildebevis til post@alltidrenbil.no innen 5 dager fra skadetidspunktet.

11.3 Skader som skyldes Kjøpers feilaktige bruk av Selskapets tjenester, dekkes ikke. Kjøper er selv ansvarlig for å tilegne seg den kunnskap som kreves for korrekt bruk av Selskapets tjenester.